Kad visas žurkas bija aizbēgušas, kuģis pārstāja grimt.