Āfrikā par sliktu uzvedību bērnus liek kaktā, par labu – ēnā.