– Kāpēc tu tik ilgi sēdi tualetē? Caureja?
– Nē, planšete.