Pēc aitu vārdiem ganāmpulkā var uzzināt sievietes, kuras krāpušas ganu.