Patiesībā ārsta pienākums ir nevis cilvēku ārstēt, bet gan dot cilvēkam iespēju turpināt dzīvot neveselīgi.