Tos dzīvniekus, kuru ir maz, ieraksta Sarkanajā grāmatā, bet tos, kuru daudz – pavārgrāmatā.