Ar ko parasti beidzas pasakas? “Viņi apprecējās un dzīvoja ilgi…” Dzīvē ir tāpat: tiklīdz apprecies, tā pasakai beigas.