Arvien mazāk cilvēku pārtikas produktu izvēlē interesē tas, ka tie ražoti Latvijā, liecina pētījumu aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati.

Janvārī iedzīvotājiem jautājot, vai, izvēloties pārtikas produktus, ir svarīgi, lai tie būtu ražoti Latvijā, noskaidrots, ka tas ir būtiski kopumā 61% respondentu, kas ir zemākais rādītājs kopš 1999.gada. 21% aptaujāto norādīja, ka viņi pilnībā piekrīt tam, ka, izvēloties pārtikas produktus, ir svarīgi, lai tie būtu ražoti Latvijā, savukārt vēl 40% šim apgalvojumam drīzāk piekrita.

Savukārt 36% aptaujāto kopumā nav svarīgi, vai iegādātie pārtikas produkti ražoti Latvijā. 26% aptaujāto norādīja, ka viņi drīzāk nepiekrīt apgalvojumam, ka, izvēloties produktus, viņiem ir svarīgi, ka tie ražoti Latvijā, bet vēl 10% tam nepiekrita pilnībā.

3% nespēja sniegt konkrētu viedokli.

Vislielākā interese par Latvijā ražotiem pārtikas produktiem fiksēta 2001.gadā, kad kopumā 80% atzina, ka pārtikas produktu izvēlē ir svarīgi, lai tie būtu ražoti Latvijā.