“Nozarei nav pienācis gals! Negaidiet! Drīzāk es ticu, ka šī dzelzceļa darbinieku optimizācija pamudinās ministru prezidentu sasaukt visus pie viena galda un aicināt darboties ar vienu vienīgu mērķi – veicināt tranzīta agrāko uzplaukumu, nodrošināt kravu plūsmu caur Latviju un darbavietas!” – Biedrības Baltijas asociācija – Tranzīts un Loģistika prezidente Inga Antāne intervijā TV24. / Video: TV24