Līdz Lieldienām vēl pusotra nedēļa, bet Ventspils pilsēta jau ir ietērpta Lieldienu rotājumos. Neliels ieskats video, kā tiek rotāta pilsēta. / Video: Kurzemes Televīzija