Ventspils dome piešķir pabalstu mācību līdzekļu iegādei

1414