1.ģimnāzijas pūtēju orķestrim apbalvojums Kurzemes novada skatē

1384

Jelgavā notikušajā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes un Zemgales novadu skatē lieliskus rezultātus sasniedza Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas pūtēju orķestris. Pirmo reizi skolas vēsturē jaunie mūziķi ieguvuši 1.pakāpi.

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas pūtēju orķestris ir vienīgais Ventspils skolu pūtēju orķestris, un no 2010.gada to vada Dainis Brauns. Ģimnāzijas direktore Pārsla Kopmane pateicas audzēkņu vecākiem par atbalstu savu bērnu motivēšanā muzicēt orķestrī.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates mērķis ir nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju, pilnveidojot skolu pūtēju orķestru muzicēšanas tradīcijas un prasmes, kā arī popularizēt pūtēju orķestru žanru un novērtēt izglītības iestāžu pūtēju orķestru sniegumu.