Augstskolā notiks vācu tulku pēcpusdiena

1368

Piektdien, 3.jūnijā, Ventspils augstskola rīkos Vācu tulku pēcpusdienu. Tas ir tradicionāls studiju gada nogales pasākums, kurā kopā sanāk vācu tulku studenti un docētāji, lai pabūtu kopā un dalītos iespaidos par studiju gadu.

Vācu tulku pēcpusdienā savos iespaidos par pirmo gadu augstskolā dalīsies 1.kursa studenti. Savukārt 4.kursa studenti kavēsies atmiņās par pavadītajiem četriem gadiem augstskolā un sniegs laba vēlējumus jaunāko kursu studentiem, kā arī tiks pārrunāta VeA studentu dalība Baltijas Ģermānistu dienās Tartu Universitātē, kas notiks septembrī.

Šī diena studiju programmā ir nozīmīga arī ar to, ka 4.kursa studentiem ir jau notikusi bakalaura darba aizstāvēšana un studenti būs jau ieguvuši gan tulka un tulkotāja kvalifikāciju, gan bakalaura grādu. Visiem klātesošajiem būs iespēja sarunāties neformālā gaisotnē pie svētku kliņģera un kafijas vai tējas.