Pašvaldība slēgs deleģēšanas līgumu ar Ventspils Jauniešu domi

1398

Ventspils pilsētas dome slēgs deleģēšanas līgumu ar biedrību Ventspils Jauniešu dome. Sadarbība ar šo jauniešu organizāciju veicinās Ventspils jauniešu iesaisti sabiedriskajā dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, motivēs jauniešus izvēlēties sev atbilstošākos izglītības un karjeras virzienus, kā arī sniegs informāciju par pieejamajām iespējām.

Ar dažādu projektu, pasākumu un neformālu apmācību palīdzību jauniešus iedrošinās būt patstāvīgiem, uzņemties atbildību, attīstīt iniciatīvu un palielināt savu konkurētspēju labākas izglītības iegūšanai un darba tirgū.

Deleģēšanas līgums ar Ventspils Jauniešu domi noslēgts atkārtoti. 2015.gadā veiksmīgi noritēja sadarbība Jauniešu mājas izveidē un dažādu iniciatīvu atbalsta pasākumu, neformālu apmācību organizēšanā un informācijas punkta darbības nodrošināšanā. Savukārt 2016.gadā papildus iepriekšējiem sadarbības veidiem tiks uzsākta projekta Proti un Dari! kopīga īstenošana, kas palīdzēs jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās, atgriezties pie mācībām vai sekmīgāk nokļūt darba tirgū.

Biedrība Ventspils Jauniešu dome ir dibināta 2003.gada 28.aprīlī un ir pieredzējusi dažādu jauniešu mērķauditorijai domātu vietēju un starptautisku pasākumu un projektu īstenošanā. Regulāri tiek organizēti izglītojoši un informatīvi pasākumi, apmācības un projekti, aktivitātes izglītojamo pašpārvalžu kapacitātes celšanai. Biedrība atbilst Jaunatnes likumā noteiktajiem jaunatnes organizāciju kritērijiem un ir iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes organizāciju sarakstā.