Dome nodos atsavināšanai neapbūvētu zemes gabalu Kuģinieku ielā

1297

8.aprīlī Ventspils pilsētas dome nolēma nodot atsavināšanai Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumu neapbūvētu zemes gabalu vecpilsētas rajonā – Kuģinieku ielā 3.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā apstākli, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai funkciju nodrošināšanai.

Ar augstāk minētā neapbūvētā zemes gabala izsoles noteikumiem varēs iepazīties Ventspils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv un Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00.