Ventspilī noslēgusies dienas nometne Grandiozā ekspedīcija

1342

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā noslēgusies izglītības programmas Iespējamā misija rīkotā dienas nometne 5.-8. klašu skolēniem Grandiozā ekspedīcija. Jau trešo gadu ar Ventspils pilsētas domes atbalstu šī nometne notiek tieši Ventspilī un šogad tajā piedalījās 120 dalībnieku.

“Ļoti patīkami jau trešo gadu Iespējamās misijas Vasaras skolu uzņemt Ventspilī. Tas, ko mēs šeit redzam, pierāda, ka mācību process var būt arī tāds – interesants un atraktīvs. Nenoliedzami tas ir Iespējamās misijas pedagogu nopelns. Teikšu ļoti īsi – kamēr vien Iespējamās misijas projekts būs dzīvs, Latvijas izglītībā ir cerība. Un kamēr vien vecāki un skolēni teiks, ka viņiem šī Vasaras skola patīk, pašvaldība to atbalstīs”, noslēguma pasākumā sacīja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Nodarbībās Ekspedīcija attīstīta viena no būtiskajām pamatprasmēm, kas nepieciešama, lai skolēni varētu pilnvērtīgi strādāt visos mācību priekšmetos – lasītprasme un spēja analizēt lasīto tekstu. Nodarbību ietvaros skolēnu ievāca, apkopoja, strukturēja un analizēja informāciju, kā arī paši novērtēja savu un citu sniegumu, lai to uzlabotu.

Savukārt komunikācijas prasmju pilnveidošanas nodarbībās Conversations ar dažādu spēļu, diskusiju un uzdevumu palīdzību skolēni trenēja prasmes sarunāties, stāstīt stāstus un veidot strukturētu runu angļu valodā.

Nodarbības Izlūkošana, apgūti pētnieciskās darbības soļi, plānoti eksperimenti, praktiski veikti novērojumi un aprakstīti, analizēti un salīdzināti rezultāti, ka arī veidoti modeļi. Tādējādi skolēni attīstīja pētnieciskās prasmes un iemaņas, kas ir būtiskas dabaszinātnēs.

Apmeklējot nodarbības Skaitļotava, skolēni pilnveidoja, nostiprināja un pielietoja savas analītiskās prasmes matemātikā. Tās ir nepieciešamas, lai saprastu un sakārtotu skaitlisku, kvantitatīvu informāciju un par to izdarītu noderīgus secinājumus. Svarīgi, lai uzdevumi ir maksimāli sasaistīti ar reālo dzīvi, tāpēc skolēni nometnē darbosies ar skaitļiem saistošā un ļoti praktiskā veidā, iepazīstot sava ķermeņa uzbūvi, veidojot savu ideālo mājvietu un iejūtoties biznesa pasaulē.

Nometnē apgūtās prasmes un zināšanas skolēni praktiski pielietoja aizraujošā pārgājienā, kas notika 17.jūlijā. Sadarbojoties ar saviem draugiem un grupas biedriem, kopīgiem spēkiem pārvarēti vairāki šķēršļi un risināti aizraujoši uzdevumi.

Visas nepieciešamās zināšanas un prasmes skolēni apguva Iespējamās misijas skolotāju vadībā, izmantojot radošas un interaktīvas mācību metodes. Iegūtā pieredze, rīkojot Vasaras skolu, liecina, ka šāda dienas nometne ir veids, kā palīdzēt skolēniem no skolas atšķirīgā vidē un ar citu pieeju mācību procesam, atgūt mācīšanās motivāciju un pārliecību par saviem spēkiem labi mācīties.