Ventspils Jauniešu mājā noslēdzies jauno vides pētnieku forums

1337

Ventspils Jauniešu mājā nule kā noslēdzies jauno vides pētnieku forums Skolēni eksperimentē!.

Šādu forumu nu jau tradicionāli ik gadu Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar Izglītības pārvaldes vides zinību metodisko apvienību. Foruma mērķis – sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, popularizēt skolēnu pētniecisko darbību, kā arī aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs.

Ventspilī foruma organizēšanas koordināciju veica Vides zinību metodiskās apvienības vadītāja, Ventspils 4.vidusskolas skolotāja Inguna Bērzniece. Par foruma dalībnieku var kļūt ikviens pamatskolas skolēns vai interešu izglītības iestāžu audzēknis, kurš veicis praktiskus, ar vidi saistītus pētījumus, novērojumus un eksperimentus. Tas var būt gan individuāls gan grupas darbs.

Ventspilī vides pētnieku konkurss jau tradicionāli notiek Zilā karoga kustības ietvaros. Šogad forumā piedalījās 10 skolēnu komandas no Ventspils vispārizglītojošām skolām un Jaunrades nama.

Žūrijas komisija, izvērtējot skolēnu eksperimentus pēc pētījuma idejas oriģinalitātes un novitātes, vides izglītības satura, izziņas vērtības, kā arī pēc skolēnu ieinteresētības un spējas demonstrēt un izskaidrot savu pētījumu, par labāko atzina 4.vidusskolas skolnieces Leldes Samovičas eksperimentu Stādām dažādus dārzus (skolotāja – Inguna Bērzniece). Arī otro vietu ieguva 4.vidusskolas skolnieces eksperiments Bioindikatori (skolotāja – Inguna Bērzniece), savukārt 3.vietu – 4.vidusskolas skolnieces Laimas Šarlotes Pūpoliņas, Leldes Klaipas un Sabīnes Annas Zviedres eksperiments Garšas noteikšana ābolu sulai (skolotāja – Ineta Kraule). Atzinību izpelnījās jaunākā konkursa dalībniece-2.pamatskolas 2.klases skolniece Nikola Šefele ar eksperimentu Burvju kāposts (skolotāja – Inga Šefele).

Jauno vides pētnieku forums ir viena no vides izglītības aktivitātēm 2015.gadā. Ventspils pilsētas izglītības pārvalde sadarbībā ar Domes Vides uzraudzības nodaļu 13.aprīlī organizēs ikgadējo vides olimpiāde.