Lustrācija  ir valsts līmeņa process, kas regulē agrāko komunistu, it sevišķi Valsts drošības komitejas (VDK) ziņotāju un darbinieku, atrašanos politiskos vai ierēdņu amatos. Plašākā nozīmē šis process attiecas arī uz valstīm, kuras izvērtē pagātnē notikušos cilvēktiesību pārkāpumus un netaisnības. Lustrācija ir šķīstīšanās process, kas notiek caur valsts regulētu lustrācijas – izgaismošanas procedūru.

Diemžēl Latvijā attiecīgais attīrīšanās process ir bijis formāls, tas tika apzināti bremzēts. Daudzi bijušie Komunistiskās partijas (KP) instruktori, sekretāri, propagandisti, augsta līmeņa darboņi iesaistījās valsts un pašvaldību pārvaldē, nodrošinot lustrācijas izgāšanos, aktīvi plānoja un īstenoja sabiedrību aplaupošos prihvatizācijas procesus, veicināja (-na) korupciju, vājināja (-na) valsts iekšējo un ārējo drošību, apzināti kaitēja (-tē) mūsu valstij un sabiedrībai. Nav noslēpums, ka daudzi šādas pieredzes ļaudis ir saistīti ar mūsu agresīvo kaimiņvalsti, ir tās aģenti. 

Krievijas izraisītais imperiālistiski barbariskais karš Ukrainā ir devis iespēju arī mums izmēzt savus Augeja staļļus – beidzot tikt galā ar bēdīgi slavenā padomju mantojuma paliekām. 

Iepriekšējai Saeimai pārsteidzoši ātri izdevās tikt vaļā no lielākās daļas okupācijas režīmu slavinošajiem pieminekļiem. Izdevās nostiprināt valsts valodas nozīmi.

Savā pēdējā sēdē 27.oktobrī 13.Saeima pieņēma galīgajā lasījumā grozījumus Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu likumā, nosakot tajos, ka EP vēlēšanās Latvijā nevar kandidēt un EP nevar ievēlēt personu, kura pēc 1991. gada 13. janvāra darbojusies Padomju Savienības un Latvijas PSR Komunistiskajā partijā.

Apstāties nedrīkst – jaunajai Saeimai ir jāturpina iesāktais.

Ukrainas valsts un tauta maksā šausminošu cenu par savām un arī par mūsu kļūdām un nespējas laicīgi tikt vaļā no bēdīgi slavenā PSRS mantojuma. Atšķirībā no Ukrainas mēs par savu nespēju līdz šim maksājam ar novājinātu valsts drošību, korupcijas sekām – mūsu valsts un tās ekonomikas attīstības vājajiem tempiem, nepietiekami augsto sabiedrības labklājības līmeni un arvien tukšākiem novadiem. 

Jaunajai Saeimai ir pienākums stiprināt valsts drošību, pieņemt izšķirošus lēmumus, kas nodrošinātu patiesu politikas, valsts un pašvaldību struktūru atbrīvošanu no mūsu valsti smacējošās masas. 

Jaunpieņemtajiem likumiem ir jāgarantē, ka valsts pārvaldē, pašvaldībās, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās nebūs vairs vietas bijušajiem Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) un Latvijas PSR Komunistiskās partijas komiteju instruktoriem, propagandas un aģitācijas darbiniekiem, visu līmeņu komiteju sekretāriem un Latvijas Neatkarīgās Komunistiskās partijas funkcionāriem. Kompartijas un čekas struktūru darbinieki nedrīkst vairs piedalīties politiskajos procesos, kļūt par pašvaldību, Saeimas, ES deputātiem, ieņemt ierēdņu vietas, atrasties vadošos amatos valsts un pašvaldībās struktūrās un kapitālsabiedrībās.

Šis ir sirdsapziņas, morāles, mūsu valsts eksistences jautājums!

 

22.11.2022. / Autors: Aivis Landmanis, Ventspils pilsētas domes eksdeputāts / Foto: Pixabay