Šajā gadā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām tiks piemērots indekss – 1,2287, ziņo Labklājības ministrija. Atkarībā no seniora darba stāža un pensijas apmēra, tā palielināsies vidēji par 80 eiro mēnesī. 

Labklājības ministrija skaidro, ka pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju un atlīdzību aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu. Šajā gadā tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 534 eiro (50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī). Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas, indeksēs daļu no piešķirtās summas – jau minētos 534 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Arī šogad vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt. Tiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,2287; ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – piemēros indeksu 1,2314; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – indekss būs 1,2341.  Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu – piemēros indeksu 1,2369.

Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 370 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no š.g. augusta pensijas apmērs būs 454,62 eiro (par 84,62 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – pensijas apmērs būs 455,62 eiro (par 85,62 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensijas apmērs būs 456,62 eiro (par 86,62 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 457,65 eiro (par 87,65 eiro lielāks).

Augustā indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Indeksējot piemaksu, attiecīgo indeksu piemēros piemaksas apmēram 1,16 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksas apmēram 1,74 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Līdz ar to esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1,16 eiro un 1,74 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,2287. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,16 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,43 eiro, bet tie, kas saņēma 1,74 eiro – turpmāk saņems 2,14 eiro.

Piemēram, pensionārs, kurš saņem vecuma pensiju 400 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikto piemaksu 29 eiro (par 25 darba gadiem (no 45 gadiem) līdz 1995. gada beigām), no š.g. oktobra saņems vecuma pensiju 494,76 eiro un piemaksu pie pensijas 35,75 eiro.

Indeksētas tiks arī vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2022. gada 31. jūlijam.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. Pensionāriem pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un tā notiek automātiski.

Labklājības ministrija arī norāda, ka augustā pensijas un atlīdzības tiks izmaksātas līdz šim saņemtajā apmērā, bet septembrī tās izmaksās jau palielinātā apmērā kopā ar neizmaksāto indeksācijas palielinājumu par augusta mēnesi.

 

10.08.2022. / Autors: Rita Krasta / Foto: Pixabay