Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Atslēgvārdi Pilsētas apgaismojums

Atslēgvārds: Pilsētas apgaismojums

Pilsētā uzstāda jaunu LED apgaismojumu

Ventspils pilsētas 2024. gada infrastruktūras attīstības programmas ietvaros, kurā iekļauta apgaismojuma sistēmas uzlabošana Kauškuļciemā un citur pilsētā, tiek veikta veco ielas apgaismojuma gaismekļu nomaiņa...

Pilsētā turpinās apgaismojuma sistēmas modernizācija

Pilsētā turpinās darbs pie dabai draudzīgu un energoefektīvu risinājumu ieviešanas Ventspils apgaismošanas sistēmā. Ventspils pilsētas 2024. gada infrastruktūras attīstības programmas ietvaros, kurā iekļauta apgaismojuma...

Pilsētā turpinās apgaismojuma sistēmas modernizācija

Pilsētā pabeigti energoefektīvu LED gaismekļu uzstādīšanas darbi 23 Ventspils ielu posmos un, apgaismojuma sistēmas modernizācijas ietvaros, 20 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos jau uzsākta veco laternu nomaiņa uz energoefektīvu...

Pilsētā uzsākta energoefektīva LED apgaismojuma uzstādīšana

22. februārī pilsētā uzsākta 601 gāzizlādes lampu ielu gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem. Gaismekļu nomaiņas procesā ir iesaistītas divas brigādes, kuras dienā plāno...

Pilsētā turpinās apgaismojuma sistēmas modernizācija

Lai būtiski samazinātu elektroenerģijas patēriņu Ventspils valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, vienlaikus veicinot videi draudzīgu apgaismojuma ķermeņu iegādi un izvietošanu Ventspils pilsētā un...

Ugāles ielā izbūvēs izgaismotu gājēju pāreju un ātrumvalni

Nākamajā nedēļā Ugāles ielā, Ventspilī, iepretim daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Nr. 13 un Nr. 32 tiks uzsākta izgaismotas gājēju pārejas un ātruma ierobežojoša ātrumvalņa izbūve,...

Ventspilī izgaismos gājēju pārejas un papildinās pilsētas apgaismojumu

Pēc Līgo svētkiem Ventspilī tiks uzsākti vairāki pilsētvides apgaismojuma infrastruktūras uzlabojuma darbi, paredzot izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu virs atsevišķām gājēju pārejām Katoļu ielā un pārbūvējot...

Pilsētā uzstādīts energoefektīvs LED tehnoloģiju apgaismojums

Ventspilī ir veiksmīgi noslēgušies ielu apgaismojuma uzlabojuma darbi vairākos mikrorajonos, kur pateicoties Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes piešķirtam finansējumam 181 ielu posmā tika uzstādīti 1500...

Atbalstīts projekts par papildu energoefektīva LED apgaismojuma uzstādīšanu Ventspils pilsētas ielās

Nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, SIA “Vides investīciju fonds” ir atbalstījis Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” projekta...

Vairākos Ventspils mikrorajonos tiks uzstādīts energoefektīvs apgaismojums

Ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes finansējumu tiks uzsākti ievērojami ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabojuma darbi, vairāk kā 180 ielu posmos uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus, informē...