Lai būtiski samazinātu elektroenerģijas patēriņu Ventspils valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, vienlaikus veicinot videi draudzīgu apgaismojuma ķermeņu iegādi un izvietošanu Ventspils pilsētā un ar to saistītās infrastruktūras pilnveidošanu, 22. novembrī SIA Vizulo un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde” svinīgi parakstīja līgumu par 601 novecojušu gāzizlādes lampu ielu gaismekļu nomaiņu uz energoefektīviem LED gaismekļiem 23 Ventspils ielu posmos.

Projekta mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un uzlabot energoefektivitāti Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. Jaunie gaismekļi būs ne tikai energoefektīvi un mazāk piesārņos apkārtējo vidi ar CO2 izmešiem, bet samazinās arī gaismas piesārņojumu virs pilsētas, jo gaismas kūlis tiks novirzīts uz ietvēm un būs mazāk izkliedēts virzienā uz augšu.

Esošais elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam ielu posmos, kuros tiks mainīti ielu gaismekļi, šobrīd ir ap 393 000 kWh/gadā. Uzstādot jaunos, energoefektīvos LED gaismekļus, elektroenerģijas patēriņš būs ap 80 000 kWh/gadā, sasniedzot 80 % elektroenerģijas ietaupījumu. CO2 izmešu samazinājums būs 34 tonnas CO2 gadā. Ņemot vērā esošās elektroenerģijas cenas un pašvaldības ieguldīto naudu, jaunie LED gaismekļi atmaksāsies aptuveni pusotra gada laikā.

Apgaismojuma modernizācija pilsētas ielās tiek realizēta, piesaistot Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kur Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 60%, bet Ventspils pašvaldības līdzfinansējums ir 40%.

 

27.11.2023. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālā pārvalde