Vēl ne tik sen mums tika stāstīts, kādas šausmas būšot, ja Ventspils pilsēta tikšot apvienota ar Ventspils novadu.

Ventspils varai aktīvi piedaloties, pagājušogad Saeimā tika izlobēts priekšlikums koriģēt VARAM piedāvāto lielo pilsētu un novadu apvienošanu. Ar vērienu izplatītais ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās un novada iztukšošanas mīts nostrādāja – mūspusē reforma izpalika. Šampanieti, toreiz vēl nearestētā Ventspils mēra vadībā, dzēra pilsētas un novada vietvalži.

Jāsaka, es biju viens no diviem pašvaldību toreizējiem deputātiem, kuri VARAM organizētā sanāksmē iestājās par pilsētas un novada apvienošanu. Pārējie pilsētas un novada deputāti bija pret. Un kā nu nē, jo apvienošana likumsakarīgi skartu tieši viņu ierasto stabilitāti un komfortu. Būtu apdraudēta valdošo pārvēlēšana, vispārējiem vadības izdevumiem Ventspils pilsēta un novads summāri noteikti vairs netērētu 5,23 miljonus, jeb 6,74% no kopbudžeta. Īpaši ciestu novada varenie, kuri pamanās vadības izdevumiem novirzīt pat 16% no novada kopbudžeta.

“Šampaniešmīļus” aptur tiesa

Satversmes tiesa atzinusi, ka tikai modelis, kas ietver reģionālas vai nacionālas nozīmes attīstības centru katra novada teritorijā, var nodrošināt ilgtspējīgu reģionu attīstību. Atzinums paredz, ka valstspilsētas un ar to saistītā novada vienotība rada priekšnoteikumus, lai tiktu veicināta, nevis kavēta reģionu attīstība. Neapvienojot vairākas pilsētas ar tām pieguļošajiem novadiem (arī Ventspils pilsētu un novadu), netika sabalansētas pašvaldību individuālās intereses ar sabiedrības kopējām interesēm, tāpēc Satversmes tiesa aicina nodrošināt ilgtspējīgu tiesiskā regulējuma izstrādi, labot likumdevēja pieļautās kļūdas.

Tas nozīmē, ka Ventspils pilsētas un Ventspils novada apvienošanas atlikšana ir jau nospēlējusi ļaunu joku, apdraudot pilsētas, novada un kopējo reģiona turpmāko attīstību. Racionāli būtu abām pašvaldībām mainīt neauglīgo retoriku un, panākot iespējami labākus apvienošanās nosacījumus, pievērsties apvienošanas procesa nodrošināšanai.

Vai maināmies?

Lai īstenotu Satversmes tiesas spriedumu, VARAM 13. septembrī organizēja Ventspils novada domes, Dienvidkurzemes novada domes, Liepājas pilsētas domes un Ventspils pilsētas domes deputātu konsultācijas.

Un atkal mūsu varenie turpināja baidīšanu. Ventspils domes priekšsēdētājs Vītoliņš un tā vietnieks Gūtmanis draudēja, ka novads apvienotajā domē netikšot pienācīgi pārstāvēts, tā intereses netikšot ievērotas, tāpēc novada attīstības centrs esot jāveido Ugālē. Savukārt novada domes priekšsēdētājs Mucenieks ar kolēģiem uzstāja uz novada spēju vieniem pašiem nodrošināt pieklājīgu novada attīstību.

Interesanti, ka demagoģijas meistarklasi pasniedza Ventspils vadītāji, kuru privātā dzīve aizrit novadā, un ļaudis, kuri novada pārvaldes mājvietai nesmādē Ventspili, kuriem šķiet normāli pārvaldei tērēt 16% no novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vai tiešām ievēlēšanas gadījumā šie ļaudis atteiktos aizstāvēt novada intereses, iepretīm pilsētas interesēm un otrādi? Vai tiešām novadmīļi Vītoliņš, Gūtmanis, Ošenieks, abi Lembergi atteiktos rūpēties par novada iedzīvotājiem, savukārt Mucenieks balsotu pret savas darba un dzīvesvietas Ventspils interesēm.

Un te jāpiekrīt Ventspils domes deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim, ka nekādas atvērtas konsultācijas par apvienošanas jautājumiem Ventspils domē nemaz nav notikušas, ka visi nozīmīgākie lēmumi Ventspilī tika un tiek lemti aiz slēgtām durvīm.

Vītoliņš piesauca pilsētas un novada kopējo sadarbības platformu – Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada kopīgās attīstības plānošanas dokumentu izstrādes Konsultatīvo padomi. Vai tiešām par tādu var saukt veidojumu, kurā Ventspili pārstāv tikai partijas “Latvijai un Ventspilij” pārstāvji Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Kristīne Lemberga un Aldis Ābele? Vai sagadīšanās, ka dienu pirms jaunā sasaukuma sanākšanas iepriekšējā Ventspils dome šajā padomē deleģēja vienas partijas pārstāvjus, šādi uzurpējot jaunās domes funkcijas un ignorējot faktu, ka jauno domi pārstāv pieci saraksti? Vai tā norit darbs sabiedrības labā?

Kā tālāk?

Būtu gudri apvienošanās nenovēršamību “ietirgot”, panākot, piemēram, novada ceļu sakārtošanu. No ceļa posmu Ance–Dundaga,  Blāzma–Valdemārpils, Piltene–Ugāle, Ugāle–Zlēkas, Piltene–Rinda noasfaltēšanas iegūtu kā novads, tā arī Ventspils pilsēta.

Tāpēc aicinu līdzšinējos reformas pretiniekus – amatpersonas, skatīties uz situāciju reāli un visus spēkus veltīt situācijas izmantošanai kopēja pilsētas un novada uzplaukuma veicināšanai. Esmu pārliecināts, ka beidzot dalīt “savējos un svešajos”, kopējā darbā pilntiesīgi iesaistot arī visus Saeimas koalīciju pārstāvošos Ventspils deputātus, pilsētas un novada apvienošana veicinās tik nepieciešamo reģiona izaugsmi.

 

28.09.2021. / Autors: Aivis Landmanis / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs