Ja Ventspils pilsētas domei un pārējām iesaistītajām pusēm bērnu un sporta veida intereses ir primāras, tad Ventspils bērnu un jauniešu hokeja saimei (abiem privātajiem klubiem un vecākiem) ir pēdējais laiks pieprasīt un pašvaldībai nodrošināt nekavējošu bērnu un jauniešu hokeja iekļaušanu sporta skolas SPARS sastāvā. 

Klubu iestrādes, piedāvātās vīzijas un risinājumi, kā arī piedāvātie treneri un hokeja dzīves organizatori nekur nepazudīs. To visu var integrēt un iekļaut, bet trenerus un menedžerus nodarbināt sporta skolas SPARS sastāvā.

Nav noslēpums – HK “Venta2002” pamatotā un uzstājīgā prasība pēc stabilitātes bērniem, vecākiem un sporta veidam ir sadusmojusi mūsu pilsētas sporta pārvaldniekus, kuri savu tiešo pienākumu vietā nu jau ilgstoši realizē HK “Venta2002” un tās vadītāju apkarošanas akciju. Tā vietā, lai pēc būtības atrisinātu problēmu – iekļautu sporta veidu pašvaldības sporta skolas sastāvā, – tiek muļķoti vecāki, izspēlēts jauns piedāvājums ar tiem pašiem aktieriem – treneriem, kuri jaunā juridiskā veidojuma ietvaros noteikti būšot disciplinēti, trenēšot progresīvāk un par darbu prasīšot mazāk. Tiek stāstīts, ka brīnumi tiks paveikti pie daudz mazāka finansiālā apjoma, kā tas būtu iespējams SPARS. Vecākiem netiek piedāvāta pašvaldības sporta skolas izvēle. Pašvaldība, tā vietā, lai piekristu HK “Venta2002” pērnruden piedāvātajai visaptverošai diskusijai – ar mērķi rast labāko nākotnes risinājumu bērnu hokejam ar klubu, pašvaldības, LHF, Izglītības un zinātnes ministrijas un  Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvju piedalīšanos, izvēlējās turpināt muļļāt Ventspils bērnu un jauniešu hokeja jautājumu. 

Jaunā vecā piedāvājuma kārts

Būsim patiesi, jaunais piedāvājums ir tas pats vecais HK “Venta2002” ilgus gadus izstrādātais un piedāvātais, kurš iepakots jaunā “papīrītī”. Pie HK “Venta2002” vīzijas, ilgtermiņa, īstermiņa mērķiem un to sasniegšanas risinājumiem ir strādājusi gan bijusī HK “Venta2002” valde; gan Oļegs Sorokins; gan HK “Venta2002”  treneri, arī tie, kuri pārstāv jauno klubu; gan kluba vadošās komandas līderis Edgars Cgojevs. HK “Venta2002” redzējumi regulāri ir skatīti neskaitāmās Ventspils pilsētas domes komisiju, komiteju un domes sēdēs. Saskaņojot HK “Venta2002” redzējumu ar Latvijas Hokeja federācijas (LHF) vadību, tika panākta vienošanās par Ventspils pilsētas domes un LHF kopīgas juridiskas personas (sporta skola – hokeja akadēmija) izveidi un tās potenciālo vadītāju, Edgara Cgojeva kunga personā. Pašvaldības un LHF dibinātajai sporta skolai – hokeja akadēmijai, bija jāsāk strādāt jau 2019.gadā. Arī jaunā kluba piedāvātais komandu nosaukums “Ventspils”, ir HK “Venta2002” sens redzējuma elements.

Ilgus gadus lolotā mērķa realizācijai kārtējo reizi kāju priekšā pielika pašvaldība, kura arī šobrīd nevēlas uzņemties pilnu atbildību par bērnu hokeju un cer arī turpmāk pilnu atbildību, administrēšanas un, pats galvenais, finansiālo slogu uzvelt uz vecāku pleciem. Iespējams, klubu rokādēm būtu jēga, ja šīs akcijas ietvaros iegūtu bērnu un jauniešu hokejs, vismaz finansiāli – pašvaldība kā minimums piešķirtu SPARS pieprasīto finansējumu. Diemžēl izskatās, ka jaunais klubs, Sporta pārvaldes maldināts, ir izšķīries iesniegt kritiski zemu pašvaldības finansējuma prasības piedāvājumu, kura ietvaros realizēt pašu prezentēto būs apgrūtinoši vai pat neiespējami. Jaunais klubs kāpj uz HK “Venta2002” “grābekļiem”, kaut gan tika informēts un brīdināts. Jāsaka, ka tieši kritiski nepietiekamais pašvaldības finansiālā atbalsta apmērs un Ventspils sporta vadības patiesa neieinteresētība sporta veida attīstībā, bija galvenie iemesli kāpēc  HK “Venta2002” bija grūtības ar izstrādāto vīziju realizāciju un kāpēc arī jaunajam veidojumam radīsies tieši tās pašas problēmas.

Atbildēsim uz jautājumiem.

Kāpēc, lemjot par hokeja attīstību Ventspilī, jau divdesmit gadus tiek ignorētas bērnu, jauniešu un sporta veida intereses?

Kāpēc Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) un Ventspils pilsētas dome vēl joprojām atsakās pildīt vienu no LOK mērķiem – Ventspils bērnu un jauniešu hokeju uzskatīt par sporta veidu un tā attīstību nodrošināt valsts un/vai pašvaldības sporta izglītības iestādes ietvaros?

LOK un Sporta likuma mērķi un to realizācijā iespētais

LOK kā Olimpiskajai kustībai piederīgas organizācijas viens no mērķiem ir, ievērojot Olimpiskās kustības principus, attīstīt sportu, sporta izglītību un sporta nozari Latvijā kopumā. LOK realizē Sporta likumā noteikto, izmantojot valsts, pašvaldības un savus finanšu līdzekļus, īstenojot olimpiskās kustības jaunatnes, reģionālās attīstības un sporta veida attīstības programmas, kā arī nodrošinot likumā minēto, ka no valsts budžeta pirmām kārtām finansējams bērnu un jauniešu sports.

Mērķa sasniegšanai Ventspilī, LOK kopā ar pašvaldību izveidoja SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” (OC “Ventspils”) un 2000.gadā nodeva ekspluatācijā ledus halli, kurai, saskaņā ar Sporta likuma normām, savukārt bija jākļūst par vietu, kurā tiek nodrošināta Ventspils bērnu un jauniešu ledus sporta veidu attīstība valsts un/vai pašvaldības sporta izglītības iestādes ietvaros. 

Ventspilī, vēl joprojām nacionālās būves statusu ieguvušajā ledus hallē, bērniem un jauniešiem tiek liegta iespēja iegūt hokeja apmācības izglītību pašvaldībai piederošas sporta skolas un tās akreditētas sporta veida attīstības programmas ietvaros. Kopš ledus halles nodošanas ekspluatācijā Ventspils bērnu un jauniešu hokeja dzīvi ir spiesta organizēt vecākiem piederoša biedrība, pašvaldības izdotas slidot un hokeja iemaņu apmācības licences ietvaros, kas Ventspils pašvaldībai noteikti godu nedara. Līdzšinējie Ventspils bērnu un jauniešu hokeja dzīves organizētāji jau gadiem cenšas pārliecināt pašvaldību hokeju turpmāk uztvert kā sporta veidu un tā apmācību nodrošināt pašvaldības sporta skolas ietvaros. Ar nožēlu jāsecina, ka OC “Ventspils” ir vienīgā LOK Olimpisko centru ledus halle, kurā bērnu un jauniešu hokejs vēl joprojām nav iekļauts valsts un/vai pašvaldības sporta izglītības iestādes sastāvā. 

Kā vārdā tiek ignorētas bērnu un sporta veida intereses?

Jāsaka, ka atšķirība starp sporta veida attīstības nodrošināšanu klubu vai pašvaldībai piederošas akreditētas sporta izglītības iestādes ietvaros ir milzīga. Ja klubu ietvaram Sporta likums pašvaldībai neuzliek pienākumu nodrošināt finansējumu, tad attīstot sporta veidu pašvaldības padotībā esošā akreditētā sporta izglītības iestādes ietvarā, pašvaldībai finansējuma nodrošināšana ir pienākums. Neiekļaujot attiecīgo sporta veidu pašvaldības sporta skolas sastāvā, pašvaldība atsakās uzņemties atbildību un turpinās licencēt attiecīgās aktivitātes kā slidot un hokeja iemaņu apmācību, ar visām no tā izrietošām sekām. Mēģinājums veidot privātu sporta skolu arī nepalīdzēs, jo arī šādu veidojumu pašvaldībai nav pienākums atbalstīt. Būsim reāli – bez pašvaldības, infrastruktūras turētāja, un LHF līdzdalības sporta skolu būs daudz grūtāk izveidot. 

Vai pašvaldības attieksme atbilst LOK un Sporta likumā definētajam? 

Esmu pārliecināts – nē. Vēl jo vairāk tāpēc, ka desmitgadēm pašvaldības amatpersonas ir iesaistījušās profesionālo sporta spēļu klubu vadīšanā un balstīšanā, vienlaicīgi nevēloties nodrošināt ziemas sporta veidu flagmanim – hokejam – pienācīgu attīstību pašvaldībai piederošas sporta skolas ietvaros. Tātad pašvaldība ir ilglaicīgi ignorējusi Sporta likuma būtību – valsts finansējums primāri bērnu un jauniešu sportam.

P.S.  HK “Venta2002” centienus beidzot panākt bērnu un jauniešu hokeja iekļaušanu pašvaldības sporta skolas sastāvā izjauca Sporta pārvaldes iniciēts alternatīvā kluba piedāvājums, kas arī bija “pēdējais piliens”, kāpēc pametu HK “Venta2002” valdes locekļa amatu, lai turpmāk palīdzētu hokejam politiskā līmenī. Visi mani iepriekšējie publiskie paziņojumi bija saistīti ar HK “Venta2002” mērķi – bērnu un jauniešu hokeja iekļaušanu sporta skolas sastāvā. Prakse pierāda, ka pašvaldības sporta skolām ir perspektīva, savukārt bērnu hokeja attīstība privāta veidojuma ietvaros finansiālu problēmu dēļ Latvijā praktiski vienmēr beidzas ar komandu izformēšanu. Esmu pārliecināts, ka vairs nav ilgi līdz brīdim, kad taisnība uzvarēs – Ventspils bērnu un jauniešu hokejs tiks attīstīts pašvaldības izveidotas sporta skolas, hokeja akadēmijas ietvaros, Ventspilī savu mājvietu atradīs arī vidusskolēnu un studentu veidota virslīgas komanda.

25.06.2020. / Autors: Aivis Landmanis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs