Ar pārdomātu reģionālo politiku iespējams radīt jaunas darbavietas, veidot uzņēmējiem draudzīgu vidi un samazināt iedzīvotāju pārcelšanos uz citām valstīm, atklājot konferenci par Norvēģijas finanšu instrumenta ieguldījumu Latvijas reģionu attīstības veicināšanā, uzsvēra VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde bija viens no instrumentiem, lai dzīvē tiktu īstenoti Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam izvirzītie uzdevumi. Projekta mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un darbavietu radīšanu, stiprināt pašvaldību un reģionu rīcībspēju savas teritorijas attīstības veicināšanā.

Ar šī finanšu instrumenta atbalstu tika uzsākts pilotprojekts Latgalē – uzņēmējdarbības centra izveidošana, kura darbības rezultāti bija tik sekmīgi, ka kalpoja par pamatu VARAM atbalstam šādu uzņēmējdarbības centru izveidošanai arī pārējos Latvijas reģionos, norāda VARAM.

Īstenotais projekts radīja sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīcijām. Tas deva iespēju pašvaldībām izstrādāt investīciju piedāvājumus, īstenot dažādus mārketinga pasākumus, lai pilnvērtīgāk izmantotu ERAF paredzēto atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai.

“Pašreiz projekts ir noslēguma fāzē. Tas ir arī sākums jaunam periodam – mūs priekšā gaida darbs pie jaunas reģionālās politikas izstrādes un aktivitāšu plānošanas jaunam Norvēģijas finanšu instrumenta periodam. Reģionālās attīstības atšķirības ir ilgtermiņa problēma. Tās pamatā ir tieši ekonomiska rakstura cēloņi. Tāpēc mūsu uzdevums ir turpināt iesākto virzību uzņēmējdarbības atbalstam,” atklājot konferenci, teica Eglīts.

“Tādā veidā mēs varam samazināt iedzīvotāju pārcelšanos uz citām valstīm, jo viņiem šeit būs darbavietas un stabila nākotne,” piebilda VARAM parlamentārais sekretārs.

Autors: LETA / Foto: Ieva Čīka/LETA