Tieši mēs! Katrs no mums! Mūsu ģimenes! Mūsu draugi, kaimiņi, kolēģi! Mēs visi kopā esam Latvija!

Ticam, ka ar šādu pārliecības un izjūtu gammu pieminam un svinam Latvijas 30. neatkarības atjaunošanas gadadienu! Nav šaubu, trīs gadu desmiti ir bijis sarežģītu pārbaudījumu laiks. Ir bijis jāspēj pārvērtēt vērtības, nospraust jaunus mērķus un ideālus. Pat ja ir bijis jāsastop dažādas grūtības, vairumā gadījumu mēs esam tās pārvarējuši. Pārmaiņu, brīvības atgūšanas laiks nav bijis viegls. Šķiet vissāpīgāk bijis jāviļas, redzot, ka paralēli daudzu ļaužu gatavībai strādāt, pat ziedoties kopības interesēs, dažkārt zēlusi ļaunprātība, arī godaprāta trūkums un vietu radusi netaisnība. Un tomēr labā noteikti ir bijis daudz vairāk.

Šajos 30 Latvijas neatkarības atgūšanas gados mēs no iebiedētas, apspiestas cilvēku masas esam pārtapuši brīvā sabiedrībā, kurā katrs varam izvēlēties veidu, kā sevi pilnveidot un izpaust pēc iespējas labāk. Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts! Novērtēsim! Durvis uz pasaules iepazīšanu ir atvērtas ikvienam no mums! Turklāt vienmēr varam atgriezties mājās, kad jūtam, ka uzkrājuši pasaules labāko pieredzi, vēlamies to dot mūsu valstij un tautai Latvijā!

Mēs esam sabiedrība, kuras vairums izjūt kopību, lepnumu un solidaritāti ne tikai Dziesmu svētkos, bet arī īpaši grūtos laikos. Arī pašreiz, Covid-19 pandēmijas skartajā laikā, īpaši augstu vērtējam mūsu veselības sardzē stāvošo mediķu darba īpašo misiju, ar siltām maltītēm spējam pateikties mūsu cīnītājiem vīrusu frontē! Tā mēs parādām cieņu tiem, kas iznes mūsu pastāvēšanas cīņu smagumu.

Līdzīgi mūsu labākās īpašības atklājās, aizstāvot un nosargājot mūsu tautietes Kristīnes Misānes tiesības cīnīties par savu bērnu drošību, kuru patvērums ir Latvija! Tas ir ne tikai atsevišķu krietnu cilvēku atbalsta sasniegums, bet arī valsts un žurnālistu veikums! Mēs esam spējīgi pasniegt roku viens otram, nesam ļāvuši nodot vienu no mums, neesam atstājuši cilvēku dažkārt skarbās pasaules netaisnībai un cietumu varai.

Mēs nekad Latvijā neesam dzīvojuši tik labi kā tagad! To saka cīņā par Latvijas brīvību trīskārt –  1947., 1970. un 1983. gadā – Gulaga labošanas darbu nometnēs ieslodzītā Lidija Lasmane – Doroņina. Novērtēsim, jo to saka caur šausmu gaņģiem izgājis cilvēks! Ja mums kādu dienu ir grūti, vienmēr paturēsim prātā upurus, kādus mums, šodienas doto iespēju vārdā, ir nesuši citi. Novērtēsim un atcerēsimies, ka pirms teju trešdaļgadsimta – 1990.gada 4.maijā – cilvēku tūkstoši, sirdīm trīsot, pie Augstākās Padomes nama Rīgā un pie radioaparātiem pat vistālākajā lauku sētā, aizlūdza par Latvijas iespēju, par mūsu valsts atjaunošanu! Tas bija izcils pacēluma laiks. Toreiz vairums vēlējās tikai vienu – brīvību un cilvēcīgas pašcieņas, pašapziņas atgūšanu! Starp 138 AP deputātiem, kas balsoja par “Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, bija arī mūsu, Ventspils pilsētas un novada deputāti – Ilmārs Geige, Ģirts Valdis Kristovskis, Aivars Lembergs, Alfrēds Mačtams, Jānis Blaževičs, Voldemārs Strīķis, arī no citiem apgabaliem ievēlētie ventspilnieki – Dzintars Ābiķis, Aleksejs Grigorjevs. Paldies viņiem, ka 1990. gada 4. maijā viņi izdarīja pareizu izvēli!

Iespējams, ka toreiz gan neatkarības balsotājus, gan sajūsmināto ļaužu tūkstošus ārpus Augstākās Padomes sienām vienoja rakstnieka un gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi: “Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.” Iespējams, ka kopējās vienotības pamats bija kā nacionālo, tā arī pasaules dižgaru pārliecība, ka visaugstāko vērtību skalā liekama dzimtenes mīlestība un katras tautas tiesības uz brīvību!

Mēs esam viena no nedaudzajām tautām, kurām ir sava valsts! Tā ir mūsu bagātība. Atcerēsimies, ka tikai mūsu katra veikums, katra personīgais pienesums ir Latvijas valsts spēks, tās pašapziņa un labklājība! Latvija sākas mūsu sirdīs, Latvija – tie esam mēs.

 Sveicam Latvijas Republikas Neatlarības atjaunošanas 30. gadadienā!

Ventspils pilsētas domes deputāti Ģirts Valdis Kristovskis, Aivis Landmanis, Ivars Landmanis, Dace Korna

04.05.2020 / Foto: Ventspilnieks.lv