Dārgie Ventspilnieki!

Lūk šodien Visā pasaulē, mūsu Latvijā, pilsētā, draudzēs un mūsu ģimenēs atspīd Iemiesotā Vārda gaisma, kas ir visu tautu patiesā Gaisma – Kristus. Viņš kliedē katru tumsu un Viņu neviens neiznīcinās, jo Viņš kliedē cilvēku dvēseles tumsu, ieklausās katrā sirds lūgšanā, palīdz atrast atbildi uz vissvarīgāko dzīves jautājumu un izpilda cilvēka ilgas pēc laimes. Kopā ar Mariju un sv. Jāzepu liecināsim par dzīvi Dievā.

Novēlu, lai katra un katras sejā atplauktu Mazās Mīlestības gaisma. Lai Jaundzimušais Kungs atjauno mūs, mūsu ģimenes un sabiedrības dzīvi. Lai Viņš atver mūs Mīlestības gaismai no Betlēmes, lai izklīdina baiļu un nesaprašanās tumsu. Lai parāda mums miera un brālības, savstarpējās uzticēšanās un patiesas tuvības ceļus.

Ventspils Sv. Krusta Romas katoļu draudzes prāvests

T. Juris Krisūns OSPPE