VNT: Teorija un realitāte par biznesa veidošanu Ventspilī

1374
Autors: Ventspils nafta termināls
Autors: Ventspils nafta termināls

Nesen Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs iknedēļas video intervijā izteicās, ka kravas veids, ko terminālis pārkrauj, ir sekundārs jautājums, svarīgāka ir vides standartu ievērošana. SIA Ventspils nafta termināls (VNT), vadoties pēc šī principa, pieliek pūles, lai uzstādītu tvaiku savākšanas iekārtu (TSI), kas ne tikai veicinās augstākus vides drošības standartus Ventspilī, bet arī radīs iespēju VNT palielināt pārkrautās kravas apjomus Ventspils ostā.

VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs uzsver: “Realizējot TSI uzstādīšanu, VNT vēlas paplašināt pārkraujamo produktu klāstu. Tomēr jāuzsver, ka, neskatoties uz nepamatotiem pilsētas amatpersonu izteikumiem, šie jaunie produkti neradīs kaitējumu, jo pārkraušana tiek plānota vienlaikus ar TSI izmantošanu. Turklāt šādu produktu pārkraušanu Ventspils brīvostā jau veic citi termināļi, un tas nav nekas jauns.”

VNT uzskata, ka Ventspils brīvostas valde, kurā pārstāvēti arī četri Ventspils pilsētas domes deputāti, varētu izskatīt ar TSI saistītus jautājumus paātrinātā kārtībā, kas apliecinātu Ventspils brīvostas pārvaldes un Ventspils pilsētas domes ieinteresētību TSI uzstādīšanā un veicinātu projekta tālāku virzību Ventspils iedzīvotāju interesēs. Taču, tieši otrādi, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs, kurš ir arī Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs, intervijā TV3 izteicās, ka VNT plāni uzstādīt TSI varētu tā arī nekad nepiepildīties.

VNT ģenerāldirektors Lars Panclafs uzsver: “Savu gatavību ieguldīt 5 miljonus eiro TSI uzstādīšanā paudām jau labu laiku atpakaļ un pie sava solījuma arī pieturamies. Par nožēlu ir jādzird, kā Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs, kurš pilda arī Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja pienākumus, draudīgi izsakās par TSI uzstādīšanas iespējamību. Tas rada jautājumus un šaubas par Ventspils vadības patiesajiem nodomiem un vēlēšanos iestāties par apkārtējās vides standartiem, iedzīvotāju labsajūtu un stabilu kravu plūsmu caur Ventspils ostu, tādējādi atstājot novārtā valsts intereses.”

Paustie izteikumi atklāj pastāvošos dubultos standartus un krasu atšķirību starp teoriju un realitāti, kas savukārt ietekme ilgtermiņa uzņēmējdarbības attīstību Ventspilī un Latvijas tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

TSI uzstādīšanas procesa pārskatāmība

Lai sabiedrībai dokumentāli parādītu TSI uzstādīšanas procesu, kas nereti tiek apgrūtināts dažādu birokrātisku šķēršļu dēļ, VNT mājaslapā – http://www.vnt.lv – ir publicēti divi hronoloģiskie pārskati, kuros tiek atspoguļoti un regulāri papildināti notikumi, kas saistīti ar pastāvīgu un pagaidu TSI uzstādīšanu.

Vispārīga informācija par TSI: http://www.vnt.lv/lv/vide/tsi/tvaiku-savaksanas-iekarta/
Pagaidu TSI hronoloģiskais pārskats: http://www.vnt.lv/lv/vide/tsi/pagaidu/
Pastāvīgās TSI hronoloģiskais pārskats: http://www.vnt.lv/lv/vide/tsi/pastaviga/