1.februārī sāksies reģistrēšanās Ventspils skolu 1.klasēs

1299
Autors: Edijs Pālens/LETA
Autors: Edijs Pālens/LETA

1.februārī Ventspils vispārizglītojošajās skolās sāksies audzēkņu reģistrācija 1.klasei 2017./2018.mācību gadam.

Reģistrācijas iesniegumu 1.februārī no plkst.8 bērna likumiskais pārstāvis aizpilda un iesniedz attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā personīgi (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu) vai aizpilda elektroniski (pievienojot bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu), parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un nosūtot uz skolas oficiālo e-pasta adresi.

Jāpiebilst, ka bērna likumiskie pārstāvji drīkst izvēlēties tikai vienu no bērna pieteikšanas veidiem iestādē – elektroniski vai personīgi. Ja iesniegums ir iesniegts gan elektroniski, gan klātienē, tad iestāde ņems vērā to iesniegumu, kurš saņemts pirmais, savukārt vēlāk iesniegtais iesniegums tiks anulēts.

2016.gada 28.decembrī stājās spēkā saistošo noteikumu par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs grozījumi. Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēts, ka prioritāte uzņemšanai izglītības iestādē nebūs tiem bērniem, kuriem māsa vai brālis mācās attiecīgās izglītības iestādes pēdējā klasē, jo, pirmklasniekam uzsākot skolas gaitas, māsa vai brālis izglītības iestādē vairs nemācīsies, līdz ar to zūd nepieciešamība šādai prioritātei.

Saistošo noteikumu 16.punkts tiek papildināts arī ar gadījumu, kad bērns viens pats ir deklarēts pilsētā bez vecākiem, jo normatīvie akti šādu pienākumu neuzliek un, kā liecina prakse, mēdz būt gadījumi, kad bērna un tā likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt.

Precizēts arī saistošo noteikumu 23.punkts un saistošo noteikumu pielikumā esošā veidlapa iesniegumam par bērna reģistrāciju 1.klases pretendentu sarakstā. Iesnieguma veidlapā precizēts, ka vecāki neiebilst iesniegumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar šiem noteikumiem.