Jaunciema pludmalē turpmāk varēs piebraukt ērtāk

1472

Plānojot autoceļa pārbūvi līdz pludmalei Tārgales pagasta Jaunciemā glābšanas dienesta vajadzībām, Ventspils novada pašvaldība iesaistījusies Igaunijas–Latvijas pārrobežu projektā Droša jūra. Projekta pieteikums ir apstiprināts, plānotajām aktivitātēm vides uzlabošanai paredzēts izmantot 34 500 eiro, 75% izmaksu segs Eiropas Savienība, 15% – Ventspils novada pašvaldība.

Autoceļš ir trīs metrus plats, 107 metru garš ar nestspēju smagajam autotransportam, kura masa ir 26 tonnas, piekrastes tuvumā paredzēts pārbūvēt arī tehnikas apgriešanās laukumu ar pagrieziena diametru 20 metru, lai Jaunciema pludmalei varētu piekļūt glābšanas dienesta darbinieki.

Patlaban ir izstrādāts objekta būvprojekts minimālā sastāvā, bet, tā kā darbības plānotas krasta kāpu aizsargjoslā, pašvaldībai būs jāveic darbības ietekmes uz vidi sākotnējais novērtējums un jāsaņem Vides pārraudzības valsts biroja atzinums. Projekta teritorijā reģistrēti aizsargājami biotopi, darbu gaitā ir iespējama būtiska ietekme uz tiem, tāpēc būs vajadzīgs dabas eksperta atzinums, plānotās darbības jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem. Paredzams, ka pārbūves darbi notiks 2018.gadā.