Ventspilī abos pilsētas krastos noslēgusies pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” rīkotā rudens lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija “Nodod tuvāk mājām!”, kuras laikā Ventspils iedzīvotāji nodeva kopsummā 420 m3 atkritumu.

21. un 22. oktobrī lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija “Nodod tuvāk mājām!” aizvadīta Ventas kreisajā krastā (pilsētā), bet 28. un 29. oktobrī – Pārventā. Tās laikā kopskaitā 16 adresēs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un individuālo māju rajonos tika novietoti 60 lielgabarīta atkritumu konteineri ar ietilpību 7 m3, kuros iedzīvotāji bez maksas varēja izmest dažāda veida lielgabarīta atkritumus. Ventas kreisajā krastā divu dienu laikā tika piepildīti 32 lielgabarīta atkritumu konteineri, savācot 224 m3atkritumu, savukārt Pārventā piepildīti 28 konteineri, kas ir 196 m3atkritumu. Ventspils iedzīvotāji akcijas laikā visvairāk nodeva mēbeles, paklājus un dažādus remonta lielgabarīta atkritumus.

Ikdienā lielgabarīta atkritumus (mēbeles) bez maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a, kas ir atvērti katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00, izņemot pirmdienas.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas “Nodod tuvāk mājām!” notiek kopš 2003. gada, un tās norisi finansiāli atbalsta Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. Ikviena PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” rīkotā atkritumu savākšanas akcija ir iespēja Ventspils iedzīvotājiem tuvāk savai dzīvesvietai bez maksas atbrīvoties no dažāda veida šķirošanai derīgiem atkritumiem, tādējādi arī parūpējoties par to nonākšanu pārstrādē.

Šī gada noslēdzošā atkritumu savākšanas akcija notiks novembrī, un tās laikā varēs nodot stikla iepakojumu – stikla pudeles un burkas –, kā arī logu stiklu bez rāmjiem.

 

1.11.2023. / Autors: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” / Foto: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”