Nolietotas mēbeles, izdiluši paklāji un tamlīdzīgas lietošanai vairs nederīgas lietas sava nestandarta izmēra dēļ neietilpst atkritumu kontineros, tāpēc pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi organizēja ikgadējo lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju “Nodod tuvāk mājām!”, kuras ietvaros tika savākti 413 m3 atkritumu.

Šogad lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija “Nodod tuvāk mājām!” norisinājās 20. un 21. jūnijā Ventas kreisajā krastā un 27. un 28. jūnijā Ventas labajā krastā. Ventspilnieki tika aicināti izmantot iespēju atbrīvoties no atkritumiem, kas ir par lielu vai nepiemēroti ievietošanai sadzīves atkritumu konteineros, piemēram, matrači, paklāji, mēbeles.

Kā ierasts, akcijas “Nodod tuvāk mājām!” ietvaros abos Ventas krastos dažādās adresēs tika uzstādīti 7 m3 lielgabarīta atkritumu konteineri. Ventas kreisajā krastā lielgabarīta konteineri tika iztukšoti 28 reizes, Ventas labajā krastā – 31 reizi. Kopā tika savākti 413 m3 lielgabarīta atkritumu.

Akcijas ir laba iespēja bez maksas atbrīvoties no mājsaimniecībās uzkrātiem atkritumiem un novērst nelegālu atkritumu nokļūšanu vidē, tāpēc pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” un Ventspils pilsētas dome pateicas iedzīvotājiem par izrādīto atsaucību un cer uz turpmāku sadarbību arī nākamajās akcijās.

7.07.2020. / Autors: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” / Foto: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”