Uzturlīdzekļu parādniekam varēs apturēt šaujamieroču lietošanas atļauju, ja viņa vietā bērna uzturēšanas naudu izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF). Tā nolēma Saeima trešdien, 3.aprīlī.

Kā skaidroja parlamentā, aizliegumu iegādāties, realizēt, glabāt un nēsāt medību, sporta, kolekcijas un pašaizsardzības šaujamieročus UGF varēs noteikt personām, kuras ar fondu nav noslēgušas līgumu vai arī nepilda vienošanos par to, kā veiks uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus. Šaujamieroču lietošanas aizliegums darbosies līdzīgi tam, kā tas ir ar liegumu izmantot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Aizliegumu varēs noteikt, ja zvērināts tiesu izpildītājs nebūs saņēmis trīs parādnieka maksājumus pēc kārtas parāda segšanai, ko paredz tiesas spriedums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem.

Vienlaikus grozījumi arī noteic, ka parādnieks UGF varēs sniegt paskaidrojumus, norādot apstākļus, kuru dēļ šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana varētu radīt būtisku kaitējumu viņa interesēm.

UGF sniegtā informācija liecina, ka pagājušā gada beigās bija aptuveni 500 parādnieki, kuriem pieder viens vai vairāki šaujamieroči.

Saskaņā ar grozījumiem ieroču lietošanas aizliegumu neattiecinās uz dienesta ieročiem, kā arī kultūras jomas un vēstures notikumu atveidošanas šaujamieročiem, jo šādas atļaujas izsniedz juridiskām personām, tādējādi netiks pārkāptas personas pamattiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos.

Likuma grozījumi rosināti, lai nepieļautu, ka parādnieks finanšu līdzekļus iegulda aktivitātēs, kas prasa ievērojamus ieguldījumus, tajā pašā laikā nenodrošinot uzturlīdzekļus, teikts grozījumu anotācijā.

Lai veicinātu efektīvāku līdzekļu izmaksu no UGF un no fonda izmaksāto līdzekļu atgūšanu, likumā veikti arī vairāki precizējumi. Tostarp noteikts, ka uzturlīdzekļu izmaksu pārtrauc personām, ja tās mācās, strādā un gūst ienākumus vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā. Tāpat noteikts, ka garantiju fonds varēs atteikt līdzekļu izmaksu gadījumos, ja starp bērna vecākiem pastāv strīds par bērna uzturnaudu.

Savukārt gadījumos, kad parādniekam Latvijā nav deklarētas dzīvesvietas un no viņa nav iespējams iegūt paskaidrojumus par iemesliem uzturlīdzekļu nemaksāšanā savam bērnam, uzturlīdzekļi tiks izmaksāti no UGF.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay