Ceturtdien, 4. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību”.

Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo šajā gadā stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek pašvaldībām pienākumu izdot saistošos noteikumus atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma pilnvarojumam.

Saistošie noteikumi nosaka stipendijas pretendentu atlases kārtību, tiem izvirzāmās prasības, stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtību. Pašvaldības stipendijas apmērs mēnesī paredzēts 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī un stipendiju maksā desmit mēnešus gadā.

Jaunā redakcija neparedz izmaiņas iepriekš noteiktajai kārtībai stipendijas piešķiršanai. Stipendijas turpinās piešķirt studējošiem, kuri apgūst pedagoģijas studiju programmas un pēc studiju beigšanas piekrīt, atbilstoši iegūtajai specialitātei, strādāt ne mazāk kā trīs gadus vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Šobrīd konkursa kārtībā piešķir stipendijas tiem studentiem, kuri studē par matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotājiem vai mūzikas skolotājiem.

Atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas, kurās studējošiem piešķir stipendijas nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome.

Līdz šim sniegtā atbalsta ietvaros, piemērojot 2021. gada 28. oktobra Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 11 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību”, piesaistīti pedagogi Ventspils 1. pamatskolā, Ventspils 3. pamatskolā un Ventspils 4. vidusskolā – attiecīgi pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības ģeogrāfijas un latviešu valodas un literatūras skolotājs, sākumizglītības skolotājs (ar tiesībām mācīt latviešu valodu un literatūru), matemātikas skolotājs un sociālo zinību un vēstures skolotājs.

 

9.01.2024. / Autors: Izglītības pārvalde / Foto: Izglītības pārvalde