Apstiprināta rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils skolās

525

Ventspils pilsētā apstiprināta rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošās skolās 2019.-2021.gadam, informēja Ventspils Digitālā centra direktore Elīna Kroņkalne.

Kopš 2015. gada Ventspils Digitālais centrs realizē rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils skolās, un šī programma, kuras pamatā ir līdzšinējā veiksmīgā pieredze, realizējot daudzveidīgas un jēgpilnas interešu izglītības nodarbības, izvirzīti jauni mērķi un tehnoloģiju virzieni.

Viņa stāsta, ka programmas ietvaros līdz šim tika nodrošināta datorzinību apguve visās vispārizglītojošajās skolās no 1. līdz 12. klasei, plašas bezmaksas IKT nodarbības un citas aktivitātes, ar mērķi veicināt skolēnu programmēšanas prasmes un interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un uzņēmējdarbību. Rīcības programmas īstenošanas laikā tehnoloģiju pulciņu dalībnieku skaits pieaudzis no gandrīz 300 dalībniekiem 2015./2016. mācību gadā līdz 700 dalībniekiem šogad. Šo gadu laikā izstrādātas kvalitatīvas mācību programmas, regulāri tās papildinot un aktualizējot. Tāpat piesaistīti profesionāli IKT jomas speciālisti, izveidota plaša, daudzveidīga un jauniešiem saistoša materiāli tehniskā bāze.

Atgriezeniskās saites nodrošināšanai un vecāku informēšanai par mācību procesa rezultātiem Ventspils Digitālā centra nodarbībās ieviesta skolvadības sistēma E-klase, kurā tiek reģistrēti visi nodarbību apmeklējumi, ļaujot vecākiem sekot nodarbībās ietvertajām tēmām, bērna sekmju novērtējumam un sazināties ar pedagogiem. Visi mācību materiāli, piemēri, kā arī pašu skolēnu darbi pieejami ne vien pedagogiem, bet arī bērniem un viņu vecākiem tālmācības platformā Moodle. Tāpat ieviesta mūsdienīga interešu izglītības nodarbībām atbilstoša vērtēšanas sistēma – gan ikdienas nodarbību vērtēšanai, gan aprakstošās e-liecības semestru beigās.

Papildus interešu izglītības nodarbībām, bērniem tiek sniegta iespēja piedalīties tehnoloģiju nodarbībās skolēnu brīvlaikos. Ventspils Digitālais centrs piedāvā arī radošās darbnīcas mācību procesa ietvarā gan Ventspils skolēniem, gan skolēniem no citām Latvijas skolām. Skolotāju apmācībai un digitālās kompetences pilnveidei sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldes Metodisko dienestu realizētas sešas apmācību programmas, stāsta Kroņkalne.

Lai turpinātu iesākto attīstību, saglabātu aktualitāti tehnoloģiju jomā un skolēnu tehnoloģiju attīstībā, kā arī noturētu skolēnu interesi par tehnoloģiju apguvi, Ventspils Digitālais centrs plāno attīstīt tehnoloģiju interešu izglītības nodarbības četros galvenajos virzienos: 3D tehnoloģijas, spēļu izstrāde, digitālā mājturība un virtuālās realitātes tehnoloģijas. Tāpat tiks turpināta sadarbība ar vispārizglītojošām skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, norādīja centra direktore.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay