15. septembrī sākās arheoloģiskie pētījumi Popes pagasta Nabeļu senkapos kas zināmi arī kā Vēdes Zemgalieši vai Popes meža senkapi. Izrakumus vada Ventspils muzeja direktora vietnieks – vadošais pētnieks Armands Vijups un arheoloģe Baiba Lūsiņa.

Senvieta – akmeņkrāvumu kapi – ir 2.-6. gs. Baltijas somu – mūsdienu Ziemeļkurzemes lībiešu – apbedījumu vieta. Pazīstama jau kopš 20. gs. sākuma. Senvieta ilgstoši bija “nozaudēta” – tās precīzā atrašanās vieta tika noskaidrota vien dažus gadus atpakaļ.

Senvietas izpētei ir būtiska nozīme Ziemeļkurzemes senāko iedzīvotāju pagātnes izpētē. Tā ir viena no nedaudzajām lībiešu priekšteču senvietām, kas zināma Ventspils novadā. Pirmie pētījumi tajā notikuši jau 1934. gadā.

Ekspedīcijā piedalās Ventspils muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Dobeles muzeja pētnieki, kā arī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti. Arheoloģiskos pētījumus finansē Ventspils novada pašvaldība un Ventspils muzejs.

18.09.2020. / Autors: Ventspils muzejs / Foto: Ventspils muzejs