Ventspilī jau vairāk kā 11 gadus notiek konkurss ”Pilsētas rota” ar mērķi  apzināt Ventspils  viskvalitatīvāk labiekārtotās individuālo dzīvojamo ēku teritorijas, kā  arī popularizēt tradicionālus un mūsdienīgus dārzu veidošanas principus.

Konkurss ”Pilsētas rota 2020” norisināsies laika posmā no š.g. 25. jūnija līdz 3. augustam.

Individuālo dzīvojamo māju īpašnieku pieteikšanās konkursam notiks līdz šā gada 10. jūlijam plkst. 16 (pieteikšanās telefoniski Ventspils pilsētas pašvaldības iestādē Komunālā pārvalde, tālr. 63624269, rakstot uz e-pasta adresi kom.parvalde@ventspils.lv vai sūtot vēstuli pa pastu, adrese: Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601).

Žūrijas komisijā ietilpst deviņu dažādu nozaru pārstāvji, kuri vērtēs individuālo dzīvojamo māju teritorijas Ventspilī pēc teritoriju īpašnieku vai lietotāju pieteikuma. Konkursa laikā notiks arī vērtēšana nominācijā ”skats no malas”. Tajā noteiks skaistākos dārzus, kas ir pamanāmi ar savu sakoptību pilsētas vidē.

Ventspils iedzīvotāju krāšņākie un oriģinālākie dārzi tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem – dārza kopskats un dārza uzturēšanas kvalitāte. Tiks ņemta vērā arī dekoru pieskaņotība kopējam dārza tēlam, mājas numura zīmes saskatāmība, karoga eksponēšana u.c..

Nominācijā Skats no malas izvēlētajiem skaistākajiem dzīvojamo māju dārziem žūrija izvēlēsies labākos 80, priekšroka tiks dota tiem īpašumiem, kurus pieteikuši paši īpašnieki. No 80 labākajiem dārziem 10 skaistākie dārzi tiks nominēti atzinībai ”Pilsētas rota 2020”, izvirzot 1., 2. un 3. vietas ieguvēju.  Komisija varēs papildus piešķirt atzinību citās kategorijās, piemēram, no jauna ierīkots dārzs, tradicionāls dārzs u.tml.

Sakoptāko īpašumu adreses un uzvarētāji tiks izziņoti līdz š.g. 6. augustam. Vadoties no situācijas valstī, tiks pieņemts lēmums par balvu pasniegšanas vietu un laiku.

2.07.2020. / Autors:Ventspilnieks.lv / Foto:Ventspilnieks.lv arhīvs