Arī šoziem tie Ventspils pilsētas iedzīvotāji, kuriem ir nelieli ienākumi, varēs saņemt pašvaldības pabalstu kurināmā vai siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, kam kopumā pašvaldība šim nolūkam pilsētas budžetā iezīmējusi 258 tūkstošus eiro.

Kā skaidroja Ventspils pilsētas Sociālā dienesta vadītāja Dace Kaņepe, pabalstu kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai var pretendēt ģimenes un personas, kurām piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, kā arī atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 299,00 eiro mēnesī. Pabalstu 87 eiro apmērā izmaksā vienu reizi gadā un vienai mājsaimniecībai.

Savukārt pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai var saņemt katru mēnesi. Arī uz to var pretendēt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas, kā arī atsevišķi dzīvojoši vientuļi pensionāri un invalīdi, kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 299,00 eiro mēnesī.

Kaņepe skaidro, ka pabalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā dzīvojamās telpas kompensējamo platību. Vienistabas dzīvoklī tā ir dzīvokļa kopējā platība, bet divu un vairāku istabu dzīvoklī, rēķinot 27 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

Pabalsti tiek piešķirti trīs kategorijās: 55% apmērā no maksājuma summas mēnesī, 60% apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar trīs līdz pieciem bērniem, bet 100% apmērā – ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA