Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka līdz ar ārkārtējās situācijas termiņa pagarinājumu valstī, tiek pagarināti arī daudzdzīvokļu mājās dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas termiņi.

Atbilstoši Ministru kabineta  2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, ja ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanas termiņš ir beidzies vai beidzas ārkārtējās situācijas laikā, tad skaitītāju verificēšana ir jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu māju klientiem, kuriem atkārtotās skaitītāju verificēšanas termiņš ir beidzies pirms Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju vai ārkārtējās situācijas periodā, šo skaitītāju verificēšana būs jānodrošina triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.  Pašvaldības SIA “ŪDEKA” lūdz ņemt vērā, ka ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas pienākums netiek atcelts, bet tikai atlikts uz laiku līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Tā kā ārkārtējā situācija valstī ir noteikta līdz 2022.gada 28.februārim, tad līdz 2022.gada 28.maijam vēl tiks ņemti vērā arī ārkārtējās situācijas laikā neverificēto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi un starpības par neverificētiem skaitītājiem netiks piemērotas. Jaunie skaitītāju verificēšanas termiņi tiks norādīti  rēķinos par janvārī saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kā arī Klientu portālā.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” Klientu daļas speciālistu konsultācijas šobrīd var saņemt tikai attālināti. Neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties telefoniski: 636 63010 vai rakstot e-pastu: abon.udeka@ventspils.lv.

 

19.01.2022. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”