Atbalstīs 12 kultūras projektus 10 600 eiro apmērā

0
1150

Ventspils pilsētas pašvaldība kultūras projektu pirmajā kārtā atbalstījusi 12 no 20 iesniegtajiem pieteikumiem, pasākumu norisei atvēlot kopumā 10 639 eiro.

Vislielāko atbalstu – 1475 eiro – saņems Adventa laikā paredzētās zīmējumu operas Dāsnumātika izrādes norisei Ventspilī. Pa 1000 eiro saņems pieci pasākumi, četri no tiem ir Ventspils Kamermūzikas dienu koncerti, bet piektais – vēl nebijis pasākums Ventspilī, proti, Speķa diena.