Atbalstīs 12 kultūras projektus 10 600 eiro apmērā

1452

Ventspils pilsētas pašvaldība kultūras projektu pirmajā kārtā atbalstījusi 12 no 20 iesniegtajiem pieteikumiem, pasākumu norisei atvēlot kopumā 10 639 eiro.

Vislielāko atbalstu – 1475 eiro – saņems Adventa laikā paredzētās zīmējumu operas Dāsnumātika izrādes norisei Ventspilī. Pa 1000 eiro saņems pieci pasākumi, četri no tiem ir Ventspils Kamermūzikas dienu koncerti, bet piektais – vēl nebijis pasākums Ventspilī, proti, Speķa diena.