Līdz ar jaunā mācību gada sākumu Ventspils pašvaldībā ir pieejami dažāda veida atvieglojumi mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Kā viens no atbalsta veidiem ir  atlaides ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī skolēnu brīvpusdienu nodrošināšana.

Trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu specializētās grupiņas, par ēdināšanu nav jāmaksā, jo pašvaldība nodrošina 100% ēdināšanas izdevumu segšanu.

Trūcīgām mājsaimniecībām, kuru bērni apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, jāsedz tikai 90% no noteiktās maksas par ēdināšanu.

Savukārt maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, ēdināšanas izdevumi tiek segti 50% apmērā.

Ikmēneša pabalstu skolēnu brīvpusdienām piešķir skolēniem, kuru mājsaimniecībām Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā.

Svarīgi atzīmēt, ka atbalsts par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē un skolēnu brīvpusdienām tiek piešķirts tikai par to periodu, par kuru ģimenei ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

Ja mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu 50% apmērā bērna pirmsskolas izglītības iestādē ēdināšanas izdevumu segšanai vai skolēna brīvpusdienas var piešķirt arī ar attiecīgās izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Sociālajam dienestam iesniedz  skolas sociālais pedagogs.

Lai saņemtu pabalstu bērnu ēdināšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai skolēnu brīvpusdienām, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils Sociālā dienesta mājas lapā https://labklajiba.ventspils.lv un sociālo tīklu “Facebook” lapā.

 

22.09.2023. / Autors: Ventspils Sociālais dienests / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs