Augstskolā notiks viena studiju virziena pilotakreditācija

1225

No 13. līdz 15.februārim Ventspils Augstskolā (VeA) notiks studiju virziena Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne pilotakreditācija. Studiju virziena novērtēšanas komisijā darbosies trīs ārvalstu eksperti, Studentu apvienības deleģētais eksperts un Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētais eksperts.

Augstskola šajā studiju virzienā īsteno piecas studiju programmas datorzinātnēs (gan bakalaurs, gan maģistrs), elektronikā (profesionālā un bakalaura līmenī) un kuģu navigācijas elektronikā.

Studiju virziena novērtēšanas komisija tiksies ar VeA vadību, Informācijas un tehnoloģiju fakultātes dekānu un studiju programmu direktoriem, kā arī studentiem un darba devējiem. Komisija vērtēs VeA infrastruktūru, apmeklēs laboratorijas, bibliotēku, kā arī viesosies Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē.

Studiju virziena akreditācija – pārbaude nolūkā noteikt augstskolas resursu kvalitāti un spēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām īstenot noteiktam studiju virzienam atbilstošu studiju programmu. Augstskolas studiju virziena akreditācija dod tiesības augstskolai izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi.