Mēdz gadīties, ka esam iegādājušies sabiedriskā transporta biļeti braucienam, taču dažādu apstākļu dēļ brauciens tiek atlikts. Tāpēc der zināt, kādos gadījumos ir iespējams atgūt naudu par iegādāto, bet neizmantoto sabiedriskā transporta biļeti.

Biļete jānodod kopā ar kases čeku

Atpakaļ tirgotājam iespējams nodot biļeti, kas iegādāta braucienam starppilsētu vai novada maršrutā. Jāievēro, ka biļete vienmēr jānodod tajā tirdzniecības vietā, kur tā nopirkta, kā arī tas jāaizdara noteiktā laika periodā. Naudas atmaksa iespējama tikai tad, ja tirdzniecības vietā tiek nodota biļete kopā ar kases aparāta čeku. Nozaudētas vai sabojātas (piemēram, saplēstas, apdegušas, labotas) biļetes neatjauno un naudu par tām neatmaksā.

Biļete jānodod ne vēlāk kā 2 stundas pirms autobusa atiešanas

Ja pasažieris neizmanto iegādāto braukšanas biļeti starppilsētu vai novada maršrutā un nodod to tirdzniecības vietā ne vēlāk kā 2 stundas līdz konkrētā reisa sākumam, atpakaļ var saņemt 75 % samaksātās braukšanas maksas. Ja ir palikušas mazāk kā 2 stundas līdz autobusa atiešanai kā arī pēc autobusa atiešanas kustības sarakstā paredzētajā laikā, biļetes vērtība netiek atmaksāta.

Ministru kabineta noteikumos paredzēti arī izņēmumi

Ja pasažieris nokavējis autobusu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums), tad neizmantoto biļeti iespējams nodot triju dienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām un saņemt citu – līdzvērtīgu – biļeti braukšanai tajā pašā maršrutā par to pašu cenu. Ja šo iespēju neizmanto, biļeti var nodot biļešu tirdzniecības vietā un saņemt atpakaļ naudas summu 75 % apmērā. Šajā gadījumā kopā ar neizmantoto biļeti pasažierim jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina slimība vai nepārvarama varu, piemēram, ārstniecības iestādes izziņa vai citas institūcijas izsniegtu attiecīgo notikumu apliecinošs dokuments.

Pasažierim ir tiesības nodot biļeti un saņemt atpakaļ pilnu braukšanas maksu, maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir maksāta), gadījumā, ja autobusa atiešana kavējas ilgāk par 15 minūtēm kā paredzēts sabiedriskā transportlīdzekļa kustības sarakstā vai  reiss nenotiek pārvadātāja vainas dēļ.

 

9.08.2022. / Autors: PSIA “Ventspils reiss” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs