Pēc provizoriskajiem Ventspils brīvostas pārvaldes finanšu darbības rezultātiem 2016.gadā ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem sasniedzis 5,8 miljonus eiro, liecina brīvostas publiskotā informācija. Tā norāda, ka pērn ir izdevies maksimāli neitralizēt ieņēmumu no ostu maksām samazinājuma ietekmi un palielināt ienākumus no industriālās teritorijas izmantošanas.

Saskaņā ar provizoriskajiem finanšu aprēķiniem Ventspils brīvostas pārvaldes pamatdarbības ieņēmumi pērn bija 20,1 miljons eiro. Lielāko daļu šo ienākumu veido ostu maksas, ko maksā kuģi, kas ienāk ostā. 2016.gadā kravu apgrozījums ostā un līdz ar to arī kuģu skaits bija mazāks nekā 2015.gadā, kas atstāja ietemi uz ostas pārvaldes ienākumiem.

Salīdzinot ar 2015.gadu ienākumu apjoms mazāk iekasēto ostu maksu dēļ samazinājies par 1,5 miljoniem eiro. Tiesa, ienākumi pārsniedz izdevumus, līdz ar to līdzekļu apjomu, ko iespējams ieguldīt ostas infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, izdevies saglabāt gandrīz līdzvērtīgu iepriekšējam periodam.

Finanšu aprēķini rāda, ka Ventspils brīvostas pārvaldes finanšu atkarība no ostu maksām ar katru gadu samazinās, bet ienākumi no teritorijas, tai skaitā rūpniecisko ēku, izmantošanas – pieaug. Ja 2005.gadā ostu maksas veidoja 80% visu Ventspils brīvostas pārvaldes ienākumu, tad 2016.gadā tie bija 66%.
Vienlaikus ir palielinājies ienākumu no zemes, piestātņu un ražošanas ēku nomas īpatsvars no 20% 2005.gadā līdz 34% 2016.gadā. Gada laikā šie ieņēmumi palielinājušies par nepilnu miljonu eiro, ko brīvosta saista ar realizētajiem jaunu termināļu, gan ražošanas ēku būvniecības projektiem.