Ventspils Dzimtsarakstu nodaļā 2024. gada maijā reģistrēti 22 jaundzimušie, reģistrētas 11 laulības un sastādīti 60 miršanas reģistri.

Maijā reģistrēti 22 jaundzimušie, t.sk. 12 ir zēni un 10 – meitenes. Septiņiem bērniem tika atzīta paternitāte, t.i., bērna vecāki nav precējušies, viens bērns reģistrēts bez ziņām par tēvu. Viens bērns dzimis nedzīvs – reģistrēts bez ziņām par vecākiem. Pirmie bērni ģimenē ir 3, otrie – 9, trešie – 6, ceturtais – 1, piektais – 1 un 1 – devītais. Ventspilī dzimuši 19 no reģistrētajiem jaundzimušajiem, 1 – Kuldīgā un 1 – Liepājā. Ventspilī dzīvesvieta tika deklarēta 16 jaundzimušajiem, Ventspils novadā dzīvesvieta deklarēta 4 jaundzimušajiem un 1 – Rīgā.

Maijā reģistrētas 11 laulības. Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēja 10 pāri un viens  pāris savas laulības reģistrācijai izvēlējās Livonijas ordeņa pili. Trīs pāri bija tādi, kuros abi laulātie laulībā stājās pirmo reizi, trīs – kuros pirmo reizi precējās viens no laulātajiem un pieci pāri – kuros laulātie laulībā stājās atkārtoti. Līgavas bijušas vecumā no 22 līdz 69 gadiem, un līgavaiņi vecumā no 24 līdz 74 gadiem.

No 60 maijā reģistrētām mirušajām personām, 30 – sievietes un 30 – vīrieši. Vecumā no 18 līdz 40 gadiem bija 3 no mirušajām personām, 6 personas vecumā no 41 līdz 60 gadiem; 10 – vecumā no 61 līdz 70 gadiem; 16 – vecumā no 71 līdz 80 gadiem, 17 – vecumā no 81 līdz 90 gadiem un 8 – vecumā no 91 līdz 99 gadiem. Ventspilī pēdējā dzīvesvieta bijusi 47 personām, 8 – pēdējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Ventspils novadā, 1 – Talsu novadā, pa vienai personai – Siguldas novadā un Rīgā, un 2 – bez deklarētās dzīves vietas.

 

​​​​​​4.06.2024. / Autors: Dzimtsarakstu nodaļa / Foto: Ventspils hronikas arhīvs