Ēkas Ostas ielā 23 atzītas par cilvēku drošībai bīstamām būvēm

1232

Ēkas Ostas ielā 23 Ventspils pilsētas dome noteikusi vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvju statusu.

Ventspils pilsētas dome aktīvi risina jautājumus par pilsētā esošo nekustamo īpašumu sakārtošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tādēļ, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem drošu un sakārtotu pilsētvidi, pieņemts lēmums par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvju statusa noteikšanu ēkām Ostas ielā 23. Ēku fasādes ir ar plaisām un vietām no tām ir atdalījušies, vai atdalās fasādes apmetums un krāsojums. Ņemot vērā to, ka ēkas robežojas ar ietvēm, atdalījušies fasādes fragmenti var radīt apdraudējumu sabiedriskajai drošībai.

Vienlaikus ar vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvju statusa noteikšanu ēkām, Ventspilī tiek piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis trīs procentu apmērā no augstākās kadastrālās vērtības.