Pašvaldības SIA “ŪDEKA” piedāvā iepazīt ūdens ceļu Ventspilī jeb ekskursiju skolēnu grupām pa uzņēmuma nozīmīgākajiem objektiem – Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija (Talsu iela 67, Ventspils) un Notekūdeņu attīrīšanas ietaises (Dzintaru iela 52, Ventspils).

Pilna ekskursijas programma notiek aptuveni 1 h, ietverot prezentāciju (bērni un pamatskolas vecuma skolēni) vai filmu (vidusskolas vecuma skolēni, studenti, pieaugušie), kā arī speciālistu stāstījumu par ūdens atdzelžošanas procesu, ūdens analīžu veikšanu un notekūdeņu attīrīšanas procesu. Ir iespējams pieteikties uz ekskursiju arī tikai vienā no objektiem pēc izvēles.

Ekskursija ir bez maksas.

16.09.2020. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs