21. septembrī Būvniecības valsts kontroles birojs parakstīja aktu par Ventspils Zinātnes un inovāciju centra “VIZIUM” pieņemšanu ekspluatācijā. Objekta pasūtītāja funkcijas pildīja Ventspils p/i “Komunālā pārvalde”.

Ēkas būvprojektu izstrādāja “PS AMBRASAS PB”, kuras komandā bija Audrius Ambrasas no Lietuvas un Latvijas projektēšanas uzņēmumi, kuru koordinēšanu veica SIA ARHITEKTA J.POGAS BIROJS. Ēkas būvniecības būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”, savukārt pašus būvdarbus veica pilnsabiedrība “LNK Industries Group”. Daudzfunkcionālā Zinātnes un inovāciju centra būvniecība Rūpniecības ielā 2, Ventspilī tika uzsākta 2019.gada 14.oktobrī. Jāatzīmē, ka saskaņā ar būvnieka noslēgto līgumu Objekts bija jānodod ekspluatācijā tikai š.g. decembrī, taču ņemot vērā būvnieka izpildes tempus un kvalitatīvo darba plānošanu, Objekts ir nodots ekspluatācijā teju 3 mēnešus ātrāk, turklāt Objekts tika uzbūvēts ar gandrīz 200 tūkst. EUR ekonomiju pret sākotnēji noslēgto līguma summu.

Būtiski atzīmēt, ka būvniekam būvējot ēku, bija jāsasniedz ēkas siltumenerģijas patēriņš apkures periodā ne vairāk kā 45 kWh/m2 gadā, kas pēc ēkas energoefektivitātes novērtējuma ir A klase, taču saskaņā ar ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu, ēkas energoefektivitātes novērtējumā ir sasniegta A+ klase, kas nozīmē, ka siltumenerģijas patēriņš apkures periodā nebūs vairāk kā 34.72 kWh/m2 gadā. Energoauditors Andris Vulāns atzīmēja, ka augstvērtīga ēku energoefektivitāte vienmēr ir saistīta ar kopīgu un vairāku pušu līdzatbildīgu darbību. Izcils piemērs šādai sadarbībai bija Ventspils Zinātnes un Inovāciju centra “VIZUM” būvprojekts. Kā apliecinājums veiksmīgai sadarbībai un izpratnei par energoefektīvas ēkas projektēšanas un būvniecības procesu kalpoja sasniegtais ēkas gaiscaurlaidības rādītājs, kuru šajā gadījumā var raksturot kā ne tikai labu, bet gan izcilu. Sasniegtais rezultāts viennozīmīgi pretendē uz līdz šim Latvijā labāko sasniegto ēkas gaiscaurlaidības rādītāju.

Veicot ēkas pirmsnodošanas ekspluatācijā gaiscaurlaidības pārbaudi (blowerdoortests), tika sasniegts ēkas gaiscaurlaidības rādītājs n50=0,08 1/h, kas ir ievērojami labāk, nekā to nosaka Latvijas būvnormatīvs.

Zinātnes centrā būs izveidotas izglītojošas interaktīvas ekspozīciju zāles, 88 interaktīvu eksponātu, zinātnes šovi, laboratorijas, konferenču telpas, mācību klases un tehniski radošās darbnīcas, kas būs pieejamas apmeklētājiem, iepazīstinot ar fiziku, ķīmiju un citām dabaszinātnēm. Šobrīd norisinās eksponātu izstrāde, tādēļ zinātnes centra atklāšana šobrīd tiek plānota 2022.gada pavasarī.

Bet Inovāciju centrā tiks attīstītas uzņēmējdarbību veicinošās aktivitātes. Tajā ir izveidotas universālas biroja telpas jauno uzņēmēju piesaistei un atbalstam, 90 jaunu darba vietu radīšanai. Nomas tiesības uz jaunām Inovāciju centra biroja kompleksa telpām ieguva SIA “Galantus”, kas nomās centra 1.stāva biroju, plānojot līdz 2023. gadam izveidot ne mazāk kā 4 jaunas darba vietas Ventspils darba tirgū. SIA ”Galantus” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar ainavu veidošanas un uzturēšanas darbiem. Inovāciju telpas nomās arī uzņēmumi SIA “Azeron” un SIA “Sandrī”, ar kuriem 2020.gada novembrī tika parakstīti nomas līgumi. SIA “Azeron” nomās centra 3. un 4.stāva birojus, plānojot līdz 2023. gadam izveidot ne mazāk kā 70 jaunas darba vietas Ventspils darba tirgū. SIA”Azeron” ir Ventspilī bāzēts tehnoloģiju uzņēmums, kas nodarbojas ar pasaulē inovatīvu videospēļu kontrolieru ražošanu un ir Ventspils Biznesa atbalsta centra sadarbība partneris. Savukārt SIA “Sandrī” nomās kafejnīcu telpas Inovāciju centra 2.stāvā un administrācijas biroja telpu ēkas 1A stāvā, kas nākotnē radīs ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas Ventspilī. Plānots, ka nomnieki nomas biroja telpas jau sāks apdzīvot no š.g. oktobra sākuma.

Viens no ievērojamākiem Centra grīdas segumiem ir Pasaules karte 365 m2 platībā, kura veidota no vairāk nekā 600’000 Murano stikla flīžu gabaliņiem. Šādi segumi ir pazīstami visā pasaulē jau vairāk nekā 500 gadus. Karte tika veidota kā viens no Zinātnes izzināšanas veidiem – Ģeogrāfija, kontinenti un valstis, un tiks izmantots kā viens no Zinātnes centra eksponātiem – uz valstīm tiks salikti QR kodi, viedtālruņos sniedzot informāciju par pasaules valstu populāciju, valodu un citu nozīmīgu informāciju. Apmeklētājiem elpu aizraujošu pieredzi sniegs 26 m augstā publiski pieejama skatu platforma, no kuras paveras ainavisks un burvīgs skats uz Ventspils pilsētu. Kopējais ēkas augstākais punkts ir 30 m. Projekta ietvaros tika atjaunota degradētā teritorija 3,083 ha platībā, t.sk. izveidotas 153 autostāvvietas, no kurām 8 stāvvietas paredzētas ģimenēm ar zīdaiņiem, 9 stāvvietas invalīdiem un 8 stāvvietas autobusiem.

Zinātnes un inovāciju centra “VIZIUM” būvniecība tika realizēta ar Ventspils pilsētas pašvaldības, Latvijas valsts un Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu. Ēkā kopumā ir 6 stāvi un ēkas kopējā platība ir 10098,30 m2, no kā iekštelpu platība sastāda 7059,40 m2 bet ārtelpu platība, t.sk. ekspluatējamais jumts sastāda 3038,90 m2.

 

24.09.2021. / Autors: PI “Komunālā pārvalde” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs