2019.gada nogalē 82,8% no 2017.gada Latvijas augstskolu un koledžu absolventiem (divus gadus pēc izglītības iegūšanas) bija nodarbināti, savukārt reģistrēto bezdarbnieku statusā bija 3,7% absolventu, bet ekonomiski neaktīvi – 6,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. 

Savukārt no 2018.gada absolventiem gadu pēc studiju beigšanas bija nodarbināti pat vairāk – 85,9% absolventu.

«Datos balstīta analīze ir lēmumu pieņemšanas pamats, tāpēc CSP jau otro gadu ir sagatavojusi datus par augstskolu absolventu ekonomisko aktivitāti. Ir veikts būtisks darbs, apvienojot informāciju no dažādiem reģistriem, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienesta un Nodarbinātības valsts aģentūras, kas tālāk nodota analīzei Izglītības un zinātnes ministrijai,» norāda CSP Sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zukula.

Nodarbinātības līmenis sievietēm bija augstāks nekā vīriešiem.

Divus gadus pēc izglītības iegūšanas 82,8% 2017.gada absolventes bija nodarbinātas – 83,3% sievietes absolventi un 82,1%, vīrieši absolventi.

Taču vīrieši biežāk nekā sievietes pēc absolvēšanas turpināja studijas – 18% vīriešu un 15,5% sieviešu pēc augstākās izglītības iegūšanas turpināja studēt.Lielākā daļa absolventu kļūst par vadītājiem, vecākajiem speciālistiem vai speciālistiem.Lielākā daļa (79,9% 2017.gada absolventu un 78,2% 2018.gada absolventu) ir nodarbināti trīs augstākā līmeņa profesiju pamatgrupās – vadītāji (1.pamatgrupa), vecākie speciālisti (2.pamatgrupa) un speciālisti (3.pamatgrupa). Ja salīdzina 2017.gada absolventu nodarbinātību gadu un divus gadus pēc absolvēšanas, tad jāsecina, ka pieaudzis vadītāju un vecāko speciālistu īpatsvars nodarbināto skaitā.

Jo augstāks izglītības līmenis, jo augstāki ienākumi.

2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, bruto ienākumi ir būtiski auguši visu līmeņu absolventiem. 2019.gada vidējie ienākumi pirms nodokļu nomaksas 2017.gada koledžas studiju absolventiem bija 15 tūkst. eiro (par 2 tūkst. vairāk nekā 2018.gadā), bakalaura studiju absolventiem – 16 tūkst. eiro (par 3 tūkst. vairāk nekā 2018.gadā). Būtiski augstāki ir maģistra un doktora studiju absolventu ienākumi – attiecīgi 23 un 31 tūkst. eiro (19 un 30 tūkst. eiro 2018.gadā).

 

28.04.2021. / Autors: BNN / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs