2021. gada novembrī novada pašvaldība ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda un Ventspils novada pašvaldības finansētu projektu  “Zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada Puzes ezerā”, kura mērķis – iegādāties laivas dzinēju, lai nodrošinātu kvalitatīvāku zivju resursu aizsardzību, kontroli un uzraudzību Ventspils novada Puzes ezerā.

Licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā organizē SIA “Puzes ezers”, pārdodot licences, palielinot zivju resursus Puzes ezerā, veicot zivju resursu uzraudzību, aizsardzību un kontroli.

Pašvaldībā saņemtas pozitīvas atsauksmes no Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes par to, ka SIA “Puzes ezers” pārstāvis regulāri iesniedz atskaites par nelikumīgi izmantotu zvejas rīku konstatēšanu un izcelšanu no Puzes ezera.
Pozitīvas atsauksmes saņemtas arī no makšķerniekiem, ka tiek sniegti skaidrojumi par licencēto makšķerēšanu, par tās kontroli, par zivju resursu aizsardzību un papildināšanu Puzes ezerā. Talku veidā veikti ezera krastu labiekārtošanas, sakopšanas darbi.

Pamatojoties uz pozitīvo veikumu, pašvaldība ir noslēgusi pilnvarojuma līgumu ar SIA “Puzes ezers” par licencētās makšķerēšanas organizēšanu ar termiņu līdz 31.12.2025. Kvalitatīva uzraudzības procesa nodrošināšanai Puzes ezerā iegādāts laivas dzinējs, lai  vēl operatīvāk varētu  veikt kontroles, uzraudzības aktivitātes. 

Projekta izmaksu kopsumma 4590 eiro,  t.sk. LAD Zivju fonda finansējums 3500 eiro,  Ventspils novada pašvaldības finansējums 1090 eiro.

 

25.11.2021. / Autors: Ventspils novada pašvaldība / Foto: Pixabay