Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionos aizliedzis slēgt līgumus septiņās lotēs, tajā skaitā arī Ventspilī, kur iepriekš SIA “Autotransporta direkcija” par uzvarētāju bija atzinusi AS “Talsu autotransports”.

IUB atzinis par pamatotiem vairākus iebildumus par pasūtītāja piedāvājumu vērtēšanas procesā pieļautajiem pārkāpumiem. Rezultātā aizliegts slēgt iepirkuma līgumus septiņās konkursa lotēs, vienā konkursa lotē atcelts lēmums par konkursa izbeigšanu bez rezultātiem, savukārt trijās konkursa lotēs atstāts spēkā lēmums par konkursa izbeigšanu bez rezultātiem.

Personu apvienība SIA “Gulbenes autobuss” un SIA “Balvu autotransports” apstrīdēja konkursa 4. un 10. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka 4. lotē nav veikta nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude, un pasūtītājs nav sniedzis objektīvu pamatojumu konkrētā piedāvājuma izvēlei, savukārt konkursa 10. lotē iesniedzēja personu apvienības piedāvājums nepamatoti atzīts par neatbilstošu un noraidīts.

SIA “VTU Valmiera” apstrīdēja konkursa 15. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka pasūtītājs ir pieļāvis pārkāpumus, izvērtējot šajā lotē par uzvarētāju atzītā pretendenta personu apvienību SIA “Sabiedriskais autobuss” un Lietuvas UAB “Vlasava” piedāvājumā iekļauto izmaksu pamatotību.

SIA “Norma-A” apstrīdēja konkursa 10. un 13. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka tā piedāvājumi šajās lotēs nepamatoti ir atzīti par neatbilstošiem un noraidīti.

Personu apvienība SIA “Dobeles autobus parks” un SIA “Jelgavas autobusu parks” apstrīdēja konkursa 5. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka pasūtītājs ir pieļāvis uzvarējušā pretendenta AS “Liepājas autobusu parks” piedāvājuma neatļautu grozīšanu.

SIA “Tukuma auto” apstrīdēja konkursa 5. un 14. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka tā piedāvājums konkursa 5. lotē nepamatoti atzīts par neatbilstošu un noraidīts, savukārt pasūtītāja lēmums 14. lotē ir nepamatots, jo nav veikta nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude un pasūtītājs nav sniedzis objektīvu pamatojumu konkrētā piedāvājuma izvēlei.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” apstrīdēja konkursa 16. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka  pasūtītājs ir pieļāvis atsevišķus pārkāpumus, izvērtējot šajā lotē par uzvarētāju atzītā pretendenta AS “Talsu autotransports” piedāvājumā iekļauto izmaksu pamatotību un spēju iesaistīt pakalpojumu sniegšanā bezizmešu autobusus.

SIA “Jēkabpils autobusu parks” apstrīdēja konkursa 6. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka tā piedāvājums nepamatoti ir atzīts par neatbilstošu un noraidīts.

Kopumā pretendenti IUB iesniedza 11 sūdzības par konkursa rezultātiem, un tikai piecās no sešpadsmit lotēm, kur pārsūdzību nebija, ir noslēgti līgumi ar uzvarētājiem.

 

18.09.2020. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs